Navy Blue/Green Polka Dot Zig Zag V Point Knitted Tie